Başvuru Belgeleri

Araştırmacının araştırma konusuna göre başvuracağı kurulu (SB-INAREK veya SM-INAREK) belirledikten sonra, başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az iki hafta önce Etik Kurullara yapması gerekmektedir.

Başvuruda sorumlu araştırıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

  1. Bu bölümünde verilen formlar,
  2. Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,
  3. Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,
  4. Tüm araştırmacıların CV'si (YÖK formatında),
  5. Değerlendirme formu hariç bütün sayfaların imzalı kopyası (toplantıya getirilecek).

Başvuru için bu belgeler SB-INAREK etik kurulu başkanı Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu’na email (atason@itu.edu.tr) ile gönderilmelidir.

Sorumlu araştırmacının daha sonra etik kurul toplantısına katılarak  projeyi tanıtıcı bir konuşma yapması ve değerlendirme formu hariç bütün sayfaların imzalı çıktılarını toplantıya getirmesi gerekmektedir.